Gmina Bartoszyce
Logo: Urząd Gminy Bartoszyce
zmieniamy się na lepsze

Aktualności

Bezpłatny odbiór odpadów wielkogabarytowych

Wybory sołtysa w Wirwiltach

Ogłoszenie - przyłączenie do sieci kanalizacji sanitarnej

Powstało Gminne Centrum Kultury Sportu Turystyki i Rekreacji Gminy Bartoszyce

1 września 2019 r. nazwa Gminnego Ośrodka Kultury w Tolko zmieniła się na Gminne Centrum Kultury Sportu Turystyki i Rekreacji Gminy Bartoszyce z siedzibą w Bezledach. Centrum realizować będzie zadania w zakresie upowszechniania kultury, sztuki; wiedzy i nauki;  wychowania i edukacji; sportu, turystyki i rekreacji, których celem jest pobudzenie mieszkańców do aktywnego uczestniczenia w życiu kulturowym, sportowym i rekreacyjnym. Centrum swoją strukturą obejmuje Dom Kultury w Rodnowie, Wojciechach, Łabędniku i Bezledach, świetlice wiejskie oraz Gminną Halę Sportową w Bezledach.

Pełniącą obowiązki dyrektora jest Monika Dołżycka.
Dane teleadresowe:
Bezledy 47
 tel. 89 761 57 65,
e- mail: centrum@gmina-bartoszyce.pl

Powstał plac zabaw w Plęsach

Ogłoszenie

Zakończenie projektu "Co dwie głowy to nie jedna"

Oferta w trybie pozakonkursowym

Konkurs kulinarny "Kto jada sałatki ten piękny i gładki"

Realizowany jest kolejny projekt "Kuźnia talentów - wyposażenie świetlicy w Wirwiltach"

1 2 3 4 5 6 ... 13

Urząd Gminy Bartoszyce

Plac Zwycięstwa 2
11-200 Bartoszyce
 
tel. 89 300 04 90
fax. 89 762 12 93
 
Lokalizacja

Ankieta

Czy w naszej miejscowości żyje się coraz lepiej?
Czy warto inwestować w remonty kamienic?