Gmina Bartoszyce
Logo: Urząd Gminy Bartoszyce
zmieniamy się na lepsze

Aktualności

Ogłoszenie - przyłączenie do sieci kanalizacji sanitarnej

W związku z przystąpieniem do użytkowania wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej, mieszkańcy miejscowości Galiny i Dąbrowy, którzy uzyskali warunki techniczne mogą dokonywać przyłączenia swoich nieruchomości do wskazanych w warunkach miejsc z zachowaniem wszystkich określonych w nich wymogów.
 
Kto jeszcze nie wystąpił o wydanie warunków technicznych, powinien złożyć stosowny wniosek w siedzibie zakładu budżetowego w Sędławkach 4
Formularze wniosku dostępne są w sekretariacie zakładu budżetowego i na stronie internetowej oraz BIP Gminy Bartoszyce w zakładce „Inne ogłoszenia”. Istnieje również możliwość otrzymania formularza drogą elektroniczną po wcześniejszym wskazaniu adresu e-mail.
 
Inne Informacje z tym związane można uzyskać w zakładzie budżetowym
Tel. 89 762 64 01.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki

Urząd Gminy Bartoszyce

Plac Zwycięstwa 2
11-200 Bartoszyce
 
tel. 89 300 04 90
fax. 89 762 12 93
 
Lokalizacja
Facebook Page Plugin

Ankieta

Czy w naszej miejscowości żyje się coraz lepiej?
Czy warto inwestować w remonty kamienic?