Gmina Bartoszyce
Logo: Urząd Gminy Bartoszyce
zmieniamy się na lepsze

Aktualności

Borki i Parkoszewo najpiękniejsze wsie

Celem konkursu organizowanego, corocznie przez gminę Bartoszyce,  jest dbałość o estetykę i piękno wsi oraz otaczającego ją krajobrazu. W tym roku zmieniono punktację oraz skład komisji konkursowej. Dodatkowe punkty można było uzyskać za wprowadzone ciekwawe rozwiązania i nowości. Szansę na zdobycie kolejnych punktów miały aktywne miejscowości, wyróżniające się małą liczbą mieszkańców.
W konkursie uczestniczyły miejscowości:
 1. Szylina Wielka
 2. Skitno
 3. Parkoszewo
 4. Bezledy
 5. Tolko
 6. Borki
 7. Witki
 8. Kinkajmy
 9. Sokolica
 10. Matyjaszki
 11. Krawczyki
 12. Osieka
 13. Galiny
 14. Wojciechy
 15. Barciszewo
Komisja konkursowa w składzie Ewa Izdebska, przedstawiciel Gminy Bartoszyce, Mirosław Ziatyk, sołtys sołectwa Wirwilty oraz Łukasz Bocis, przedstawiciel Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa dokonała dwóch wizji lokalnych w kwietniu oraz sierpniu. 
Po zliczeniu punktów pierwsze miejsce postanowiono przyznać dwóm miejscowościom Parkoszewo i Borki, które wniosły największy wkład w poprawę wyglądu i estetyki wsi, dbając o istniejące już i nowo powstałe miejsca odpoczynku oraz rekreacji.
Parkoszewo liczba mieszkańców 128. Przyznano pierwsze miejsce za:
 • Zagospodarowanie nieużytków i Stworzenie „Kamiennej Doliny”
 • Oznakowanie miejscowości
 • Postawienie tablic informacyjnej, drogowskazów
 • wyczyszczenie pozostałego terenu wsi z nadmiernego zakrzaczenia
 • zagospodarowanie terenów zielonych, dokonanie nasadzeń kwiatów i krzewów
 • postawienie nowego krzyża
 • dbanie o estetykę wsi: regularne koszenie trawy, dbanie o porządek na prywatnych posesjach oraz wokół terenów rekreacyjnych, zaangażowanie mieszkańców. 
Wartość nagrody – 3 000,00 zł
Borki liczba mieszkańców 190. Przyznano pierwsze miejsce za:
            - wykarczowanie, wyrównanie i zagospodarowanie ponad 80 arów w centrum wsi, gdzie stworzono centrum rekreacyjne
- zbudowano kapliczkę
- dokonano nasadzień kwiatów, krzewów i drzew wzdłuż drogi
- stworzono boisko do piłki nożnej
- ustawiono huśtawki
- stworzono skalniaki
- stworzono miejsce na ognisko
- dbanie o estetykę wsi: regularne koszenie trawy, dbanie o porządek na prywatnych posesjach oraz wokół terenów rekreacyjnych, zaangażowanie mieszkańców
Wartość nagrody – 3 000,00 zł

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Druga miejsce zajęła miejscowość Sokolica liczba mieszkańców 254. Nagrodę przyznano za:
- Zagospodarowanie terenów przy świetlicy wiejskiej postawienie ławek, stołów, huśtawki, odmalowanie drewnianych donic, dokonanie nasadzeń kwiatów i krzewów
 • Odrestaurowanie witacza
 • Dokonanie nasadzeń kwiatów, krzewów wzdłuż całej głównej drogi
 • Dbałość o czystość i estetykę prywatnych posesji
 • Utrzymanie porządku wokół terenów użyteczności publicznej
 • Wykonanie numeracji oraz drogowskazów
 • dbanie o estetykę wsi: regularne koszenie trawy, dbanie o porządek, zaangażowanie mieszkańców
Wartość nagrody – 2 000,00 zł

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Szylina Wielka liczba mieszkańców 32 przyznano trzecie miejsce za:
 • odmalowanie świetlicy wiejskiej
 • oznakowanie budynków i postawienie tablic informacyjnych oraz drogowskazów
 • odnowienie przystanku autobusowego
 • ustawienie śmietników
 • dokonanie nasadzeń kwiatów i krzewów
 • zagospodarowanie stanicy wodnej poprzez ustawienie TOY TOY, stołów i ław, namiotu, klombów
 • dbanie o estetykę wsi: regularne koszenie trawy, dbanie o porządek na prywatnych posesjach oraz wokół terenów rekreacyjnych, zaangażowanie mieszkańców
wartość
Wartość przyznanej nagrody: 1 000,00 zł.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Za systematyczny wkład lokalnej społeczności w utrzymanie czystości i porządku w swoich miejscowościach nagrody otrzymują:
 
Osieka wartość przyznanej nagrody: 500,00 zł
Witki, Kinkajmy, Galiny, Wojciechy wartość przyznanej nagrody: 400,00 zł.
Skitno wartość przyznanej nagrody 300,00 zł.
Tolko wartość przyznanej nagrody 200,00 zł.
Krawczyki, Barciszewo wartość przyznanej nagrody 150,00 zł
Bezledy – 100 zł
Matyjaszki – dyplom na zachętę

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Urząd Gminy Bartoszyce

Plac Zwycięstwa 2
11-200 Bartoszyce
 
tel. 89 300 04 90
fax. 89 762 12 93
 
Lokalizacja
Facebook Page Plugin

Ankieta

Czy w naszej miejscowości żyje się coraz lepiej?
Czy warto inwestować w remonty kamienic?