Gmina Bartoszyce
Logo: Urząd Gminy Bartoszyce
zmieniamy się na lepsze

Aktualności

Konkurs „Po pierwsze Rodzina!”

Ruszył otwarty konkurs ofert „Po pierwsze Rodzina!” na rok 2020. Skupienie wspólnotowej aktywności na trosce o rodzinę jako fundamencie ładu społecznego, także w aspekcie demograficznym (zwiększenia dzietności do poziomu prostej zastępowalności pokoleń), poprzez upowszechnienie informacji, kompetencji oraz narzędzi, kształtujących dobrostan rodzin - to główne cele konkursu.
 
Termin składania ofert upływa 27 czerwca br.
Do wzięcia jest 6 mln zł
Wysokość dotacji, o którą można się ubiegać, wynosi od 50 tys. zł do 1,5 mln zł. Warte podkreślenia jest, że wkład własny nie jest wymagany.
Natomiast okres realizacji zadania zaplanowany jest na 15 września-31 grudnia 2020 r. 
Kto może otrzymać dofinansowanie?
Program jest adresowany do organizacje pozarządowych - stowarzyszeń i fundacji, organizacji kościelnych oraz spółdzielni socjalnych.
Pragniemy zauważyć, że organizacje muszą mieć doświadczenie w realizacji minimum jednego projektu informacyjno-edukacyjnego na rzecz rodziny.
Jak i kiedy złożyć ofertę?
Oferty należy składać poprzez formularz konkursu „Po pierwsze Rodzina!” zamieszczony w systemie www.witkac.pl od godz. 18.00 dnia 5 czerwca 2020 r. do godz. 23.59 dnia 27 czerwca 2020 r.
Ocena i ogłoszenie wyników
Ogłoszenie wyników nastąpi nie później niż w terminie do 15 lipca 2020 r. na stronie gov.pl/rodzina, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie MRPiPS.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Urząd Gminy Bartoszyce

Plac Zwycięstwa 2
11-200 Bartoszyce
 
tel. 89 300 04 90
fax. 89 762 12 93
 
Lokalizacja
Facebook Page Plugin

Ankieta

Czy w naszej miejscowości żyje się coraz lepiej?
Czy warto inwestować w remonty kamienic?