Aktualności

Oferta w trybie pozakonkursowym

  • 19-08-2019
Oferta NGO w trybie bezkonkursowym (art.19a) Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. rok 2019 r. poz. 688, ze zm.)

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki