Aktualności

APEL DO MIESZKAŃCÓW GMINY BARTOSZYCE

  • 05-06-2020

APEL DO MIESZKAŃCÓW GMINY BARTOSZYCE

W związku z sygnałami płynącymi z Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Olsztynie (ZGOK Sp. z o.o.) dotyczącymi wysokiego stopnia zanieczyszczenia odpadów biodegradowalnych (zielonych oraz kuchennych) informujemy, że obowiązuje kategoryczny zakaz wrzucania woreczków foliowych oraz butelek do worków z odpadami biodegradowalnymi. Woreczki foliowe i butelki nie ulegają biodegradacji. Największy kłopot stanowią małe torebki foliowe, w których znajdują się np. obierki lub resztki jedzenia. Ich wysortowanie jest bardzo trudne i czasochłonne, a jednocześnie ich obecność powoduje zwiększenie kosztów zagospodarowania i spadek zainteresowania podmiotów uprawnionych do zagospodarowania odpadów biodegradowalnych. Dodać należy, że wybrane spośród bioodpadów woreczki foliowe czy butelki nie nadają się do ponownego wykorzystania i kierowane są do przetworzenia jako składniki paliwa alternatywnego.
Kolejnym ważnym aspektem związanym z gospodarowaniem odpadami komunalnymi jest demontaż zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEiE), który ma miejsce na terenie naszej gminy. Demontaż można prowadzić wyłącznie w instalacjach posiadających decyzję zezwalającą na przetwarzanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Użytkownik sprzętu, który stał się odpadem (zużytym sprzętem), odbierający odpady oraz zbierający takie odpady nie mają prawa ich demontować, tym samym wymontowywać z niego jakichkolwiek części. Prowadzenie takich działań jest nielegalne i podlega karze pieniężnej w wysokości od 15.000 zł do 500.000 zł nakładanej przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. Dostarczany do ZGOK Sp. z o.o. sprzęt jest regularnie pozbawiany wielu części, w szczególności dotyczy to silników, okablowania, wszelkich elementów z metali kolorowych. W przypadku lodówek większość z nich jest już pozbawiona agregatów, oddawane są tylko obudowy lodówek. W przypadku pralek często przywożone są jedynie fragmenty, tj. szklane drzwiczki, uszczelki, plastikowe części, pralki bez bębna i silnika. Proceder demontażu ZSEiE z każdym miesiącem się pogłębia. Jeszcze rok temu na transport 20 lodówek tylko kilka sztuk było niekompletnych, aktualnie 1 lub 2 sztuki z 20 jest w stanie odpowiadającym sprzętowi, jaki mieszkańcy przekazują do właściwego zagospodarowania.
Dodać należy, że każde kolejne postępowanie przetargowe na zagospodarowanie bioodpadów oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, jakie ogłasza ZGOK Sp. z o.o. z racji coraz gorszej jakości odpadów wiąże się z wyższą ceną jednostkową za 1 Mg, co ostatecznie ma swoje odzwierciedlenie w cenniku opłat odpadów przyjmowanych przez ZGOK Sp. z o.o. w Olsztynie i jednocześnie wpływa na stawki opłat od mieszkańców za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
W związku z opisaną wyżej sytuacją apelujemy do mieszkańców, aby postępowali z odpadami komunalnymi w sposób prawidłowy, zgodny z jednolitym systemem segregacji odpadów (JSSO) oraz liczymy na wdrożenie i utrwalenie w gospodarstwach domowych prawidłowych postępowań z odpadami komunalnymi.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją